Tổng hợp 7 mẫu CV đẹp Thực Tập Sinh Php thiết kế sáng tạo, chuyên nghiệp

Mẫu CV THỰC TẬP SINH PHP DEVELOPER

Mẫu CV THỰC TẬP SINH PHP DEVELOPER

Kỹ Năng: Tiếng Anh,Kỹ năng làm việc theo nhóm,Kỹ năng giao tiếp,Tin học văn phòng

Kinh Nghiệm: Chủ shop

Mẫu CV Thực Tập Sinh PHP

Mẫu CV Thực Tập Sinh PHP - * frontend:

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: - Nắm vững kiến thức HTML, CSS, jquery,Ajax,javascript  Thành thạo việc chuyển PSD -> HTML, CSS + Reponsive trên đa thiết bị

Mẫu CV Thực tập sinh  php

Mẫu CV Thực tập sinh  php

Kỹ Năng: Lập Trình,Làm Việc Nhóm,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: chuyên ngành: Lập trình viên

Mẫu CV Thực tập sinh PHP

Mẫu CV Thực tập sinh PHP - tự học

Kỹ Năng: Làm việc nhóm,Tiếng Anh,Kỹ năng giao tiếp,Thái độ tích cực,Kỹ năng tư duy

Kinh Nghiệm: - Cắt giao diện từ file PSD sang HTML

Mẫu CV HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ THỤC TẬP SINH PHP

Mẫu CV HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ THỤC TẬP SINH PHP

Kỹ Năng: Tiếng Anh,Tin học văn phòng,HTML + Css,PHP/MYSQL

Kinh Nghiệm: Đảm nhiệm vai trò xây dựng giao diện trang web bằng ngôn ngữ HTML, CSS, Boostrap 3, Javascript.

Mẫu CV Thực tập sinh PHP

Mẫu CV Thực tập sinh PHP - liathia team

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Nhân viên thiết kế web

Mẫu CV Thực tập sinh PHP

Mẫu CV Thực tập sinh PHP - học viên tại zent group

Kỹ Năng: Tiếng Anh,Web

Kinh Nghiệm: Bài tập lớn : Phần mềm quản lý điểm sinh viên,Bài tập lớn : Thiết kế giao diện website

Xem thêm mẫu CV đẹp: