Việc làm ngành kế toán - kiểm toán tại Huyện Thủ Thừa, Long An mới nhất

Tìm kiếm của bạn - Xóa
Kết quả tìm: Ngành: kế toán - kiểm toán. Địa điểm: Huyện Thủ Thừa, Long An. Có 2 việc làm tuyển dụng nhanh
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (BAO GỒM THỐNG KÊ + VẬT TƯ) - THỦ THỪA - LONG AN

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (BAO GỒM THỐNG KÊ + VẬT TƯ) - THỦ THỪA - LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Việc làm tại: Long An , Huyện Thủ Thừa
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Kế hoạch sản xuất + thống kê - Nhận đơn hàng từ công trình và các phòng ban liên quan, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy cho từng bộ phận trong ...
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (BAO GỒM THỐNG KÊ + VẬT TƯ) - THỦ THỪA - LONG AN

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (BAO GỒM THỐNG KÊ + VẬT TƯ) - THỦ THỪA - LONG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
Việc làm tại: long an , huyện thủ thừa
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Kế hoạch sản xuất + thống kê - Nhận đơn hàng từ công trình và các phòng ban liên quan, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy cho từng bộ phận trong ...