1 Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 1 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Trưởng Phòng Bán Hàng BĐS

Trưởng Phòng Bán Hàng BĐS

TMS GROUP
Làm việc tại: Hà Nội
- Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng Kinh doanh;- Xây dựng phát triển đội ngũ kinh doanh (tuyển dụng, đào tạo kỹ năng bán hàng,…);- Báo cáo kết quả công việc, kết quả bán hàng và,
2021-08-28 13:40:09 Xem thêm

Tìm kiếm theo tên công ty