Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần bao bì tín thành. Có 60 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh và tính toán vật tư cho đơn hàng, cân đối vật tư sản xuất Lập đề xuất mua vật tư sản xuất và chuyển bộ phận thu mua Cập nhật tiến độ hàng về đảm bảo kế hoạch sản xuất
Nhân Viên Bảo Trì

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện kiểm tra, duy trì bảo dưỡng máy móc và các thiết bị điện tại khu vực nhà xưởng Theo dõi nghiệm thu việc lắp đặt tài sản, cố định máy móc Theo dõi quá trình bảo hành Xây dựng kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy ...
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thống kê dữ liệu sản xuất, tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất báo cáo cấp trên. Kết hợp với bộ phận kho và kế hoạch để kiểm đếm, cấp phất vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất cho từng công đoạn sản xuất. Cập nhật dữ ...
Nhân Viên Bảo Trì

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện kiểm tra, duy trì bảo dưỡng máy móc và các thiết bị điện tại khu vực nhà xưởng Theo dõi nghiệm thu việc lắp đặt tài sản, cố định máy móc Theo dõi quá trình bảo hành Xây dựng kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy ...
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thống kê dữ liệu sản xuất, tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất báo cáo cấp trên. Kết hợp với bộ phận kho và kế hoạch để kiểm đếm, cấp phất vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất cho từng công đoạn sản xuất. Cập nhật dữ ...
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thống kê dữ liệu sản xuất, tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất báo cáo cấp trên. Kết hợp với bộ phận kho và kế hoạch để kiểm đếm, cấp phất vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất cho từng công đoạn sản xuất. Cập nhật dữ ...
Nhân Viên QC

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra Lập biên bản những trường hợp sản phẩm lỗi và báo cáo cấp trên Kết hợp với xưởng sản xuất tìm ra nguyên nhân và xử lý dứt ...
Nhân Viên Phòng Công Nghệ

Nhân Viên Phòng Công Nghệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: Long An
Mức lương: thương lượng
A/ Làm lệnh sản xuất Tiếp nhận thông tin sản phẩm từ nhân viên bán hàng Kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ mẫu mã theo đơn đặt hàng Tính toán nguyên liệu / vật tư đủ để sản xuất 1 sản phẩm theo đơn đặt hàng Nắm ...
Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh và tính toán vật tư cho đơn hàng, cân đối vật tư sản xuất Lập đề xuất mua vật tư sản xuất và chuyển bộ phận thu mua Cập nhật tiến độ hàng về đảm bảo kế hoạch sản xuất
Nhân Viên QC (Làm Giờ Hành Chính)

Nhân Viên QC (Làm Giờ Hành Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra Kết hợp với xưởng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp Phân tích nguyên nhân lỗi và làm báo cáo về các khiếu nại của ...
Nhân Viên Bảo Trì

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện kiểm tra, duy trì bảo dưỡng máy móc và các thiết bị điện tại khu vực nhà xưởng Theo dõi nghiệm thu việc lắp đặt tài sản, cố định máy móc Theo dõi quá trình bảo hành Xây dựng kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy ...
Nhân Viên Kế Toán

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm ủy nhiệm chi tiền gửi các ngân hàng Nhập thanh toán LC, TT, thuế VAT + NK Làm công nợ khách hàng phải thu Làm sổ nhận nợ các ngân hàng Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế
Nhân Viên QC

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra Lập biên bản những trường hợp sản phẩm lỗi và báo cáo cấp trên Kết hợp với xưởng sản xuất tìm ra nguyên nhân và xử lý dứt ...
Nhân Viên QC (Làm Giờ Hành Chính)

Nhân Viên QC (Làm Giờ Hành Chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra Kết hợp với xưởng sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp Phân tích nguyên nhân lỗi và làm báo cáo về các khiếu nại của ...
Nhân Viên Kế Toán

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Làm ủy nhiệm chi tiền gửi các ngân hàng Nhập thanh toán LC, TT, thuế VAT + NK Làm công nợ khách hàng phải thu Làm sổ nhận nợ các ngân hàng Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế