Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty cổ phần dây cáp điện việt thái

Bạn đang xem việc từ 1 đến 15 của 100 việc làm công ty cổ phần dây cáp điện việt thái

Tài Xế Lái Xe Du Lịch

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Hồ Chí Minh
5 - 7 Triệu
Lái xe 4 chỗ, 7 chỗ - Thành thạo đường - Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón sếp và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác ...

Tài Xế

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Hồ Chí Minh
5 - 7 Triệu
Lái xe 4 chỗ, 7 chỗ - Thành thạo đường - Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón sếp và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác ...

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Chịu trác nhiệm kiểm tra, ký duyệt chứng từ kế toán tại Công ty Kiểm tra, cập nhật thông tin, tình hình công nợ của khách hàng ...

Kế Toán Trưởng [ Biên Hòa]

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Chịu trác nhiệm kiểm tra, ký duyệt chứng từ kế toán tại Công ty Kiểm tra, cập nhật thông tin, tình hình công nợ của khách hàng ...

Nhân Viên KCS

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
5 - 7 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra công đoạn bán hàng thành phẩm trong sản xuất Kiểm tra chất lượng ...
7 Ngày trước xem thêm...

Nhân Viên KCS Tại Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
5 - 7 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra công đoạn bán hàng thành phẩm trong sản xuất Kiểm tra chất lượng ...

Kế Toán Trưởng Tại Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Chịu trác nhiệm kiểm tra, ký duyệt chứng từ kế toán tại Công ty Kiểm tra, cập nhật thông tin, tình hình công nợ của khách hàng ...

Lái Xe [ Tp. HCM]

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Hồ Chí Minh
5 - 7 Triệu
Lái xe 4 chỗ, 7 chỗ - Thành thạo đường - Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón sếp và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác ...

Kế Toán Trưởng Tại Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Chịu trác nhiệm kiểm tra, ký duyệt chứng từ kế toán tại Công ty Kiểm tra, cập nhật thông tin, tình hình công nợ của khách hàng ...

Kế Toán Trưởng [ Biên Hòa ]

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
15 - 20 Triệu
Chịu trác nhiệm kiểm tra, ký duyệt chứng từ kế toán tại Công ty Kiểm tra, cập nhật thông tin, tình hình công nợ của khách hàng ...

Lái Xe Ở Tp.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Hồ Chí Minh
5 - 7 Triệu
Lái xe 4 chỗ, 7 chỗ - Thành thạo đường - Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón sếp và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác ...

Nhân Viên KCS Tại Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
5 - 7 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra công đoạn bán hàng thành phẩm trong sản xuất Kiểm tra chất lượng ...

Tài Xế Lái Xe

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Hồ Chí Minh
5 - 7 Triệu
Lái xe 4 chỗ, 7 chỗ - Thành thạo đường - Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón sếp và cán bộ nhân viên trong công ty đi công tác ...

Nhân Viên KCS Làm Việc Tại Biên Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
5 - 7 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra công đoạn bán hàng thành phẩm trong sản xuất Kiểm tra chất lượng ...

Nhân Viên KCS [ Biên Hòa]

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Đồng Nai
5 - 7 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Kiểm tra công đoạn bán hàng thành phẩm trong sản xuất Kiểm tra chất lượng ...