Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty cổ phần thương mại dịch vụ nhựa bao bì kiến đức

Bạn đang xem việc từ 1 đến 7 của 7 việc làm công ty cổ phần thương mại dịch vụ nhựa bao bì kiến đức

Nhân Viên Chứng Từ Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Ứng viên làm việc tại Văn phòng công ty, không đi thị trường. - Nhận đơn hàng, tư vấn, làm báo giá, yêu cầu SX mẫu cung cấp cho ...

Nhân Viên Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Tiếp nhận các cuộc điện thoại và chuyển đến các bộ phận liên quan. - Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, ...

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
: Tp.hcm
7 – 10 Triệu
Tiếp nhận các cuộc điện thoại và chuyển đến các bộ phận liên quan. - Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, ...

Nhân Viên Chứng Từ Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
: Tp.hcm
7 – 10 Triệu
Ứng viên làm việc tại Văn phòng công ty, không đi thị trường. - Nhận đơn hàng, tư vấn , làm báo giá, yêu cầu SX mẫu cung cấp ...

Chuyên Viên Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Tiếp nhận các cuộc điện thoại và chuyển đến các bộ phận liên quan. - Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, ...

Nhân Viên Chứng Từ Xnk

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Ứng viên làm việc tại Văn phòng công ty, không đi thị trường. - Nhận đơn hàng, tư vấn, làm báo giá, yêu cầu SX mẫu cung cấp cho ...

Chuyên Viên Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC
Hồ Chí Minh
7 - 10 Triệu
Tiếp nhận các cuộc điện thoại và chuyển đến các bộ phận liên quan. - Theo dõi, kiểm tra nhân viên vệ sinh thực hiện công việc, ...