Kết quả tìm: Việc làm công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Có 62 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà (Toà Nhà MB 259 Trần Hưng Đạo)

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà (Toà Nhà MB 259 Trần Hưng Đạo)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Vận hành, sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Xử lý sự cố Kỹ thuật tại tòa nhà - Tham gia xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng liên quan đến mảng kỹ thuật tòa nhà - Giám sát nhà thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật TN ...
6 Ngày trước   xem thêm...
Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà (Toà nhà Việt Trì)

Trưởng Ban Quản Lý Toà Nhà (Toà nhà Việt Trì)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Phú Thọ
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Lập kế hoạch hoạt động của BQLTN phụ trách 2. Quản lý, vận hành hoạt động của BQLTN phụ trách - Xử lý sự cố 3. Tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của khách hàng sử dụng dịch vụ 4. Xây dựng nội dung, thực hiện đào tạo ...
Chuyên Viên Xử Lý Nợ (Địa Điểm Làm Việc: Vĩnh Phúc)

Chuyên Viên Xử Lý Nợ (Địa Điểm Làm Việc: Vĩnh Phúc)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Vĩnh Phúc
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ đối với từng khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của MB, MBAMC; 2. Chủ động và / hoặc phối hợp với các đơn vị / bộ phận nghiệp vụ khác đánh ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà làm việc tại Hà Nội

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Vận hành, sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Xử lý sự cố Kỹ thuật tại tòa nhà - Tham gia xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng liên quan đến mảng kỹ thuật tòa nhà - Giám sát nhà thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật TN ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà làm việc tại Hà Nội

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Vận hành, sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Xử lý sự cố Kỹ thuật tại tòa nhà - Tham gia xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng liên quan đến mảng kỹ thuật tòa nhà - Giám sát nhà thầu bảo trì, ...
Chuyên Viên Tố tụng (làm việc tại Hà Nội)

Chuyên Viên Tố tụng (làm việc tại Hà Nội)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Tham gia lập/xây dựng kế hoạch thu hồi nợ mảng tố tụng phụ trách; 2. Trình PA XLN: Chỉ đạo, kiểm soát phương án XLN trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Tư vấn, tham mưu và đề xuất ý kiến về các vấn đề liên ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà (Toà Nhà MB 259 Trần Hưng Đạo)

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà (Toà Nhà MB 259 Trần Hưng Đạo)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Vận hành, sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà - Xử lý sự cố Kỹ thuật tại tòa nhà - Tham gia xử lý khiếu nại và phản hồi khách hàng liên quan đến mảng kỹ thuật tòa nhà - Giám sát nhà thầu bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật TN ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Quảng Nam, Quảng Bình

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Quảng Nam, Quảng Bình

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Quảng Nam
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Bình Dương, Bình Phước

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Bình Dương, Bình Phước

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Bình Dương
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...
Chuyên Viên Tố tụng (làm việc tại Hà Nội)

Chuyên Viên Tố tụng (làm việc tại Hà Nội)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Tham gia lập/xây dựng kế hoạch thu hồi nợ mảng tố tụng phụ trách; 2. Trình PA XLN: Chỉ đạo, kiểm soát phương án XLN trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và/hoặc Tư vấn, tham mưu và đề xuất ý kiến về các vấn đề liên ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Hòa Bình - Tuyển gấp

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Hòa Bình - Tuyển gấp

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: hòa bình
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...
Chuyên Viên - Phòng Quản lý Nghiệp Vụ Xử Lý Nợ (Làm việc tại Hà Nội)

Chuyên Viên - Phòng Quản lý Nghiệp Vụ Xử Lý Nợ (Làm việc tại Hà Nội)

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: hà nội
Mức lương: 10,000,000 - 15,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện rà soát, phân tích và xây dựng giải pháp xử lý nợ 2. Thẩm định và trình phê duyệt các phương án XLN theo phân luồng được giao 3. Tham mưu, tư vấn, kiến nghị, góp ý cho cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương, kế ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Việt Trì - Phú Thọ

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Việt Trì - Phú Thọ

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Phú Thọ
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Hà Nội

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Hà Nội

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Quảng Trị

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Quảng Trị

CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Việc làm tại: Quảng Trị
Mức lương: 7,500,000 - 30,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Thực hiện thẩm định tài sản có tính phức tạp đòi hỏi nghiệp vụ chuyên môn cao về thẩm định giá như thẩm định giá máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp....... - Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tại địa bàn được phân công ...