Mẹo: Nhập tên thành phố, quận huyện của bạn vào ô "địa điểm" để hiển thị việc làm tại đó.
Hiển thị 1 - 15 trên 181 việc
Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Quản lý nhóm (1 nhóm 12-15 người) - Giám sát lịch trình và hỗ trợ từng nhóm kinh doanh tại khu vực quản lý - Nâng cao tinh thần đồng đội, động viên tinh thần làm việc và thúc đẩy doanh số kinh doanh của khu vực - Đặt ra các ...
Trưởng nhóm Thẩm định (AP & CA)

Trưởng nhóm Thẩm định (AP & CA)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cho các hồ sơ vay đảm bảo nhóm quản lý thực hiện phê duyệt khoản vay đúng với chính sách tín dụng mà công ty quy địnhquy trình xét duyệt tín dụng nội bộ để đưa ra quyết định có chấp ...
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG THU HỒI NỢ BÊN NGOÀI

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG THU HỒI NỢ BÊN NGOÀI

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 15,000,000 - 20,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Kiểm soát, quản lý danh sách nhân viên thu nợ của đối tác thu nợ thuê ngoài. Theo dõi việc phân công hồ sơ cho nhân viên thu nợ của đối tác, và tiến độ thực hiện công việc được giao. Kiểm tra, phân loại báo cáo ...
Trưởng phòng Bán hàng kênh Tiền mặt - Hà Nội và miền Bắc

Trưởng phòng Bán hàng kênh Tiền mặt - Hà Nội và miền Bắc

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC / GOAL OF POSITION 1. Nhanh chóng xây dựng mạng lưới cho Cash Loan nhằm thu hút khách hàng qua hình thức bán hàng trực tiếp. 2. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về kết quả triển khai kế hoạch kinh doanh ...
Trưởng nhóm phân tích và cải thiện năng suất - Trung tâm Telesales

Trưởng nhóm phân tích và cải thiện năng suất - Trung tâm Telesales

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Xây dựng, phân tích và quản lý các báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh từng vùng các kênh định kỳ theo ngày, tháng, quý, năm Xây dựng, theo dõi và đánh giá KPI, chỉ tiêu toàn kênh Xây dựng các chương ...
Chuyên viên phân tích và cải thiện năng suất - Trung tâm Telesales

Chuyên viên phân tích và cải thiện năng suất - Trung tâm Telesales

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Phân tích và báo cáo kết quả kênh bán hàng định kỳ theo ngày, tháng, năm. Đánh giá, phân tích hiệu suất hiệu quả, hiệu suất kênh bán hàng Đề xuất, xây dựng, đánh giá hiệu quả các chương trình bán hàng ...
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Thu Hồi Nợ

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Thu Hồi Nợ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Sử dụng các công cụ phân tích nhằm dự báo chất lượng thu hồi nợ từng thời kỳ, cảnh báo các dấu hiệu bất lợi và đề xuất giải pháp phù hợp - Tính toán, cung cấp, theo dõi và thống nhất số liệu với Trung tâm Thu ...
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 600 - 1.000 usd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Giải thích nhu cầu của thị trường cho vay, yêu cầu của các kênh bán hàng khác nhau trong các yêu cầu sản phẩm được xác định rõ ràng và chi tiết - Xây dựng tài liệu yêu cầu sản phẩm, bao gồm các khái niệm chính thức về sản ...
Chuyên Viên Quản Trị Chiến Lược Thu Hồi Nợ

Chuyên Viên Quản Trị Chiến Lược Thu Hồi Nợ

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Đề xuất chính sách và chiến lược thu hồi nợ từng thời kỳ. Quản trị và giám sát chất lượng thu hồi nợ theo các chiến lược đã được phê duyệt, sử dụng các công cụ phân tích nhằm dự báo chất lượng thu hồi nợ từng thời kỳ, cảnh ...
Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống (System Admin)

Chuyên Viên Quản Lý Hệ Thống (System Admin)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 600 - 800 usd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ (Unix, Blade, Rack mount..) Tham gia quản trị phụ trách vận hành hệ thống lưu trữ cao cấp và trung cấp ...
Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động

Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: 12,000,000 - 18,000,000 vnd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Thực hiện xây dựng các chính sách, quy định, quy trình triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động, công tác phòng chống rửa tiền & tuân thủ FATCA tại Mcredit đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý và chuẩn ...
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Specialist)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 600 - 1.000 usd
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Giải thích nhu cầu của thị trường cho vay, yêu cầu của các kênh bán hàng khác nhau trong các yêu cầu sản phẩm được xác định rõ ràng và chi tiết - Xây dựng tài liệu yêu cầu sản phẩm, bao gồm các khái niệm chính thức về sản ...
Trưởng nhóm Điều tra gian lận

Trưởng nhóm Điều tra gian lận

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
1. Thực hiện Quản lý và phân công điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận gồm gian lận nội bộ và gian lận bên ngoài 2. Theo dõi và lập báo cáo số liệu về phục hồi thất thoát từ gian lận 3. Lên kế hoạch và phân công các hoạt ...
Chuyên Viên Quản Trị Mạng (Network Admin)

Chuyên Viên Quản Trị Mạng (Network Admin)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hà Nội
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
Giám sát, vận hành hệ thống mạng của công ty bao gồm hệ thống mạng tại các văn phòng và trung tâm dữ liệu / Monitoring and operating the network system of the company, including the network systems at company's offices and ...
Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản

Hồ Chí Minh - Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: Nhân Viên Chính Thức
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC / GOAL OF POSITION Trực tiếp quản lý tài sản của công ty đảm bảo tài sản được cấp phát, điều chuyển đúng chỗ, sử dụng tài sản hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí NHIỆM ...
Nhận việc làm mới mỗi ngày đầu tiên

Việc làm công ty tài chính tnhh mb shinsei tại bất cứ đâu