Kết quả tìm: Việc làm công ty tnhh bảo vệ thực vật an hưng phát. Có 63 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Trà Vinh)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Trà Vinh)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Trà Vinh
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Vĩnh Long)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Vĩnh Long)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Vĩnh Long
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Hà Nội)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Hà Nội)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Cung Ứng

Nhân Viên Cung Ứng

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh , Quận 11
Mức lương: 7,000,000 vnđ - 9,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCU phù hợp. - Lập hồ sơ và trình ký NCU được chọn. - Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Hậu Giang)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Hậu Giang)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Hậu Giang
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (An Giang)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (An Giang)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: An Giang
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Cần Thơ)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Cần Thơ)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Cần Thơ
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng của ...
Nhân Viên KCS (làm việc tại Long An)

Nhân Viên KCS (làm việc tại Long An)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Long An , Huyện Cần Giuộc
Mức lương: 7,000,000 vnđ - 8,500,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Nhận nhiệm vụ hàng ngày hoặc hàng tuần từ quản đốc của chuyền sản xuất. - Kiểm tra chất lượng nguồn hàng nguyên liệu, vật tư đầu vào và đầu ra của nhà máy. - Thường xuyên kiểm tra đột ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Hồ Chí Minh , Quận 11
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Đối với nhân viên Kinh doanh, nơi làm việc sẽ nằm trong các tỉnh thành ứng viên đã hoạt động và có khách hàng. * Công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Lâm Đồng)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Lâm Đồng)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Lâm Đồng
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng của ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Bến Tre)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Bến Tre)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Bến Tre
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng của ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Long An)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Long An)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Long An
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng của ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (An Giang)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (An Giang)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: An Giang
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Trà Vinh)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Trà Vinh)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Trà Vinh
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Vĩnh Long)

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Vĩnh Long)

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT AN HƯNG PHÁT
Việc làm tại: Vĩnh Long
Mức lương: 6,000,000 vnđ - 8,000,000 vnđ month
Thời gian: toàn thời gian cố định
* Mô tả công việc: - Thực hiện công việc theo sự phân công trực tiếp của Trưởng chi nhánh/ Trưởng phòng TT & BH, triển khai và thực hiện các chính sách bán hàng trong công tác chào và bán hàng ...