Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng
Kết quả tìm: Có 36 việc làm
Trang 1/36 việc làm
General Accountant Assistant Manager

General Accountant Assistant Manager

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. SAP - Support all accountant related FI module - In charge all related fix asset, prepaid expense - Closing FI every month 2. Remainder balance - Check all ...
Nhân viên an toàn lao động (HSE)

Nhân viên an toàn lao động (HSE)

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Thực hiện hoạt động tiết kiệm chi phí - Thu thập ý tưởng tiết kiệm chi phí của các nhà máy - Hàng tháng kiểm tra kết quả - Tổng hợp và làm báo cáo 2. Kiểm soát hoạt ...
General Accountant Manager

General Accountant Manager

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
Manage all accounting procedures - Month-end, quarter-end, year-end closing - Declare: new investment, new capital, reconcile related parties transaction, the notes… - ...
Maketing manager

Maketing manager

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Support MKT Director set up business strategies and marketing policies - Prepare comparative report on policies for customers, salesmen Báo cáo so sánh tổng hợp về ...
Feed Formulator manager

Feed Formulator manager

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1/ Making feed formulas 2/ Simulation of feed formulas of CJ Vina Agri 3/ Reporting the feed formulas summary 4/ Making the cost saving works through feed formulation 5 ...
Research & Technical Animal/ Nhân Viên Nghiên Cứu Và Kỹ Thuật - Mảng Heo & Gà

Research & Technical Animal/ Nhân Viên Nghiên Cứu Và Kỹ Thuật - Mảng Heo & Gà

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Thử nghiệm thức ăn (sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm) - Thử nghiệm cải thiện năng suất nuôi gia súc (trên các sản phẩm được phát triển, cải tiến) - Thử nghiệm sản phẩm mới ...
Poultry R&T Manager

Poultry R&T Manager

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Feeding trail: - Conducting feeding trial on improved products/ to evaluate animal performance - Improvement of R&T member ability by technical training - Manage ...
Lập Trình Viên

Lập Trình Viên

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Develop small software - Work with all departments in Head Office and all plants to collect requirement and analysis them in IT field - Develop new software for internal ...
Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Quản lý hoạt động sản xuất mảng thức ăn chăn nuôi - Lập kế hoạch sản xuất hằng ngày, tháng, năm - Kiểm tra tiến độ bán hàng - ...
Accounting Specialist

Accounting Specialist

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Accounting: - Checking expenses booked to SAP from South plants to make sure they are correct, folllow company's rule - Co-operating with Accountants in South plants to ...
Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Quản lý hoạt động sản xuất mảng thức ăn chăn nuôi - Lập kế hoạch sản xuất hằng ngày, tháng, năm - Kiểm tra tiến độ bán hàng - Quản lý, kiểm tra tình trạng máy, sản phẩm - ...
R&D specialist/ Chuyên viên nghiên cứu & phát triển sản phẩm

R&D specialist/ Chuyên viên nghiên cứu & phát triển sản phẩm

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1/ Making feed formulas for Nationwide plants Vietnam & Cambodia Plants of CJ Vina Agri 2/ Simulation of feed formulas of CJ Vina Agri 3/ Reporting the feed formulas ...
IT Software - Chuyên Viên IT

IT Software - Chuyên Viên IT

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Develop small software - Work with all departments in Head Office and all plants to collect requirement and analysis them in IT field - ...
IT Software - Chuyên viên IT

IT Software - Chuyên viên IT

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Develop small software - Work with all departments in Head Office and all plants to collect requirement and analysis them in IT field - Develop new software for internal ...
Lập Trình Viên

Lập Trình Viên

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Long An
Cạnh Tranh
1. Develop small software - Work with all departments in Head Office and all plants to collect requirement and analysis them in IT field - ...