Kết quả tìm: Việc làm công ty tnhh cj vina agri. Có 35 việc làm tuyển dụng nhanh
General Accountant - In Charge of SAP

General Accountant - In Charge of SAP

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. SAP - Support all accountant related FI module - In charge all related fix asset, prepaid expense - Closing FI every month 2. Remainder balance - Check all remainder balance - Push another department solve ...
Nhân viên nghiên cứu và kỹ thuật - Mảng Heo

Nhân viên nghiên cứu và kỹ thuật - Mảng Heo

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thử nghiệm thức ăn (sản phẩm thức ăn của Heo) - Thử nghiệm cải thiện năng suất nuôi heo (trên các sản phẩm được phát triển, cải tiến) - Thử nghiệm sản phẩm mới 2. Nghiên cứu và phát triển - Phát triển sản phẩm mới, ...
General Accountant Assistant Manager - In Charge of SAP

General Accountant Assistant Manager - In Charge of SAP

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. SAP - Support all accountant related FI module - In charge all related fix asset, prepaid expense - Closing FI every month 2. Remainder balance - Check all remainder balance - Push another department solve ...
Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Quản lý hoạt động sản xuất mảng thức ăn chăn nuôi - Lập kế hoạch sản xuất hằng ngày, tháng, năm - Kiểm tra tiến độ bán hàng - Quản lý, kiểm tra tình trạng máy, sản phẩm - Quản lý tình hình nhân viên, hệ thống máy 2. Cải ...
Lab technician - Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Lab technician - Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục tiêu công việc: - Phân tích nhanh & chính xác các chỉ tiêu amino acid( TSA), Vitamin trên nguyên liệu và thành phẩm. - Đảm bảo phân tích đầy đủ các chỉ tiêu được yêu cầu. - Đảm bảo độ chính xác trong phân tích ...
Nhân Viên Hành Chính Tổng Vụ / General Affair

Nhân Viên Hành Chính Tổng Vụ / General Affair

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
- Making and follow up quarterly employee uniform within company budget - Support HR manager follow up insurance contracts, Renting car contracts, company property insurance and others business contract ...
General Accountant - In Charge of SAP

General Accountant - In Charge of SAP

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: Long An
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. SAP - Support all accountant related FI module - In charge all related fix asset, prepaid expense - Closing FI every month 2. Remainder balance - Check all remainder balance - Push another department solve ...
Accounting Specialist

Accounting Specialist

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Accounting: - Checking expenses booked to SAP from South plants to make sure they are correct, folllow company's rule - Co-operating with Accountants in South plants to adjust wrong booking in accounts, cost center or ...
Nhân viên an toàn lao động (HSE)

Nhân viên an toàn lao động (HSE)

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện hoạt động tiết kiệm chi phí - Thu thập ý tưởng tiết kiệm chi phí của các nhà máy - Hàng tháng kiểm tra kết quả - Tổng hợp và làm báo cáo 2. Kiểm soát hoạt động TPM - Đánh giá hoạt động TPM của các nhóm - ...
Nhân viên an toàn lao động (HSE)

Nhân viên an toàn lao động (HSE)

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Thực hiện hoạt động tiết kiệm chi phí - Thu thập ý tưởng tiết kiệm chi phí của các nhà máy - Hàng tháng kiểm tra kết quả - Tổng hợp và làm báo cáo 2. Kiểm soát hoạt động TPM - Đánh giá hoạt động TPM của các nhóm - ...
Kế toán thanh toán - Thời vụ 7 tháng

Kế toán thanh toán - Thời vụ 7 tháng

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: thời vụ/ nghề tự do
1. Đóng sổ ngày FMS và đối chiếu sổ phụ ngân hàng 2. Kiểm tra chứng từ thanh toán khác của c ác chi nhánh 3. Fax chứng từ ngân hàng 4. T rích trước chi phí 5. S ắp xếp chứng từ 6. Đ óng sổ tháng 6.1 ...
Accounting Specialist

Accounting Specialist

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Accounting: - Checking expenses booked to SAP from South plants to make sure they are correct, folllow company's rule - Co-operating with Accountants in South plants to adjust wrong ...
Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

Trưởng Phòng Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Quản lý hoạt động sản xuất mảng thức ăn chăn nuôi - Lập kế hoạch sản xuất hằng ngày, tháng, năm - Kiểm tra tiến độ bán hàng - Quản lý, kiểm tra tình trạng máy, sản phẩm ...
Nhân Viên Lao Động Tiền Lương (C&B Staff)

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương (C&B Staff)

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Phụ trách và quản lý máy chấm công hàng ngày của nhân viên - Phụ trách soạn thảo hợp đồng nhân viên của nhân viên sau thời gian thử việc và gia hạn hợp đồng - Báo Tăng - giảm lao động, thực hiện các chế độ BHXH và bảo hiểm ...
Feed Production Manager - Long An Plant

Feed Production Manager - Long An Plant

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI
Việc làm tại: long an
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
1. Production control - Check formula production - Upload new formula in Feed POP system - Check the daily production report - Daily/monthly productivity check - Check the inventory RM and FG for CJGFMS - Make the production ...