Tạo CV xin việc của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

việc làm công ty tnhh sewoon medical vina

Bạn đang xem việc từ 1 đến 4 của 4 việc làm công ty tnhh sewoon medical vina

Regulation Appear Staff

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
Bình Dương
Cạnh Tranh
Inspection and ensure the legality of contracts, official documents and other documents in the company - In charge of Vietnam Food & Drug - Contact Vietnamese Ministry ...

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
Bình Dương
Thông dịch cho quản lý người Hàn quốc - Biên/ phiên dịch các tài liệu sản xuất theo yêu cầu của quản lý người Hàn. - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp ...

Production Supervisor

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
Bình Dương
Planning and organizing production schedules Assessing project and resource requirements Estimating, negotiating and agreeing budgets and timescales with clients and managers ...

IT STAFF

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA
Bình Dương
Cạnh Tranh
A. General Report to: HR & GA Manager. Subordinate: None Department: HR Department Work Location: Binh Duong Province – Vietnam B. Responsibility and authority ...