Kết quả tìm: Việc làm công ty tnhh tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế. Có 14 việc làm tuyển dụng nhanh
Nhân Viên Marketing

Nhân Viên Marketing

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: hồ chí minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn hạn và dài hạn theo Tháng/Quý/ Năm và trực tiếp phối hợp, thực hiện, đảm bảo kết quả do Ban lãnh đạo công ty đưa ra. Quản trị, vận hành hệ thống website công ty. Thực ...
Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Thép

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Thép

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, mô hình tính toán, nhận thông tin, phân công công việc từ trưởng phòng hoặc chủ trì, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy ...
Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Thép

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Thép

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ ( ICIC )
Việc làm tại: ➢ 32-34 đường13, an phu, quận 2, hồ chí minh - quận 2 (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, mô hình tính toán, nhận thông tin, phân công công việc từ trưởng phòng hoặc chủ trì, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy ...
Trưởng/ Phó Phòng Thiết Kế Kết Cấu

Trưởng/ Phó Phòng Thiết Kế Kết Cấu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 35,000,000 - 50,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
1. LẬP CHIẾN LƯỢC - MỤC TIÊU 1.1. Đề ra chiến lược, mục tiêu của phòng phù hợp với chiến lược, mục tiêu của công ty (xây dựng MBO cho phòng). 1.2. Điều chỉnh chiến lược, mục tiêu của phòng cho phù hợp khi chiến lược, mục ...
Kỹ Sư / Leader Thiết Kế MEP Ưu Tiên Biết Revit

Kỹ Sư / Leader Thiết Kế MEP Ưu Tiên Biết Revit

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thiết kế hệ thống Cơ & Điện / lạnh / nước công trình chung cư cao tầng, khách sạn, khu phức hợp, bệnh viện… -Kiểm tra hồ sơ thiết kế và đáp ứng hồ sơ thiết kế theo tiến độ đề ra ...
Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay đổi. Kiểm soat kế ...
Leader Thiết Kế Kết Cấu

Leader Thiết Kế Kết Cấu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: 18,000,000 - 25,000,000 vnd
Thời gian: nhân viên chính thức
Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, mô hình tính toán, nhận thông tin, phân công công việc từ trưởng phòng hoặc chủ trì, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế nếu thấy không phì hợp. Trao ...
Kỹ Sư Dự Toán

Kỹ Sư Dự Toán

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Tham gia họp triển khai dự án để nắm phương án thiết kế, tiến độ lập BOQ, nhận thông tin liên quan đến việc lập BOQ, phân công công việc từ Quản lý trực tiếp hoặc PM hoặc TL, phản hồi về các thông tin, tiến ...
Kỹ Sư / Leader Thiết Kế MEP Ưu Tiên Biết Revit

Kỹ Sư / Leader Thiết Kế MEP Ưu Tiên Biết Revit

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Thiết kế hệ thống Cơ & Điện / lạnh / nước công trình chung cư cao tầng, khách sạn, khu phức hợp, bệnh viện… -Kiểm tra hồ sơ thiết kế và đáp ứng hồ sơ thiết kế theo tiến độ đề ra ...
Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty ...
Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty thay ...
Kỹ Sư Dự Toán

Kỹ Sư Dự Toán

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Tham gia họp triển khai dự án để nắm phương án thiết kế, tiến độ lập BOQ, nhận thông tin liên quan đến việc lập BOQ, phân công công việc từ Quản lý trực tiếp hoặc PM hoặc TL, phản hồi về các thông tin, tiến ...
Quản Lý An Toàn Lao Động

Quản Lý An Toàn Lao Động

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34, đường13 , phường an phú , quân 2, tp.hcm - hồ chí minh (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Xây dựng hệ thống quản lý công tác an toàn lao động-vệ sinh môi trường; Xây dựng các nội quy, quy chế, các nguyên tắc để quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường cho con người và máy móc, thiết ...
Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện, Lạnh, Cấp Thoát Nước (Leader)

Kỹ Sư Thiết Kế Hệ Thống Điện, Lạnh, Cấp Thoát Nước (Leader)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Việc làm tại: ➢ 32-34 đường13, an phu, quận 2, hồ chí minh - quận 2 (hồ chí minh)
Mức lương: thỏa thuận
Thời gian: toàn thời gian
Mô tả công việc Đề ra mục tiêu cá nhân hàng năm, tháng, tuần phù hợp với mục tiêu của phòng, Công ty và lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch cá nhân khi mục tiêu phòng, Công ty ...