Kết quả tìm: Ngành: nhân sự. Địa điểm: Hà Giang. Có 4 việc làm tuyển dụng nhanh
Trưởng Phòng DVKH & Kho Quỹ - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Giang]

Trưởng Phòng DVKH & Kho Quỹ - [BAC A BANK - Chi Nhánh Hà Giang]

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á- BAC A BANK
Việc làm tại: Hà Giang
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích Công việc: Quản lý các hoạt động tại bộ phận dịch vụ khách hàng và bộ phận Ngân quỹ, tuân thủ đúng các quy định, quy trình của Ngân hàng nhằm đảm bảo công việc được thực hiện thống nhất ,an ...
Giám Đốc Miền (KV: Tuyên Quang, Hà Giang)

Giám Đốc Miền (KV: Tuyên Quang, Hà Giang)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Việc làm tại: hà giang, tuyên quang
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm từ 3 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp dưới - Lập kế hoạch kinh doanh và marketing triển ...
Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Giang, Cao Bằng)

Giám Đốc Kinh Doanh (KV: Hà Giang, Cao Bằng)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER
Việc làm tại: Cao Bằng, Hà Giang
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị trường đảm nhiệm có thể từ 5 tỉnh thành trở lên. - Tuyển dụng, quản lý các vị trí cấp dưới - Lập kế hoạch kinh doanh và marketing ...
Giám Đốc Điều Hành Vũng Cây Dược Liệu Tại Hà Giang

Giám Đốc Điều Hành Vũng Cây Dược Liệu Tại Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG
Việc làm tại: Hà Giang , Huyện Quản Bạ
Mức lương: thương lượng month
Thời gian: toàn thời gian cố định
Tổ chức, lên kế hoạch, điều hành hoạt động tròng trọt chế biến thành phẩm cây dược liệu tại vùng nguyên liệu dược Huyện Quản bạ - Hà Giang. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn. ...