mua bán nhà Báo

Lamviec tại Lamviec
  • Lamviec
  • Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

123job https://lamviec.net/nhan-vien-ban-hang

Học vấn và bằng cấp

AI - công nghệ

Cao học - Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

1/1980 - 12/2024

Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc

lamviec

lamviec - Hồ Chí Minh

1/1980 - 12/2024

https://lamviec.net/

Công việc quan tâm và mong muốn

Ngành nghề quan tâm

IT phần mềm

Lập Trình Viên PHP Lập Trình Viên Lập Trình Viên Net Lập Trình PHP

Vị trí việc làm mong muốn

Tổng giám đốc điều hành

Loại hình việc làm

Toàn thời gian (Full-time)

Mức lương kỳ vọng

20.000.000 VNĐ

Địa điểm làm việc mong muốn

Hồ Chí Minh

Hồ sơ xin việc