Chuyên viên kế toán, kiểm toán

CÔNG TY GIẦY RIEKER VIỆT NAM (RIEKER VIETNAM LTD)
Mức lương
Đang cập nhật
Địa điểm làm việc
Quảng Nam; Quảng Ngãi
Kinh nghiệm yêu cầu
Cập nhật
Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

- Xây dựng, tham mưu, đề xuất, góp ý đối với các quy chế, quy định, quy trình được giao
- Lập kế hoạch kiểm toán và tổ chức kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, giám sát toàn hệ thống trong công tác tài chính kế toán, thống kê
- Kiểm toán đánh giá kịp thời các nguyên nhân tồn tại, mối nguy hiểm và ngăn chặn gian lận, những rủi ro có thể xảy ra gây tổn hại đến tổng công ty. Đề xuất các khuyến nghị hợp lý để khắc phục các vấn đề nói trên cũng như cải thiện hệ thống kiểm soát và quản trị của tổng công ty và của đơn vị
- Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán các đơn vị để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi ro hiệu quả nhất cho các đơn vị
- Chịu trách nhiệm kiểm soát các nghiệp vụ tại các Phòng/Ban thuộc Công ty mẹ, các Chi nhánh Hệ thống phân phối, các Phòng/Ban/Bộ phận thuộc Công ty con/Nhà máy
- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo Quy chế, quy định, quy trình Kiểm soát nội bộ
- Tự cập nhật kiến thức, đảm bảo duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc
- Thực hiện công tác hậu kiểm toán để đảm bảo các nội dung đã ghi nhận trong Biên bản kiểm toán đã được cải thiện và thực hiện tuân thủ quy định, chính sách Công ty ban hành
- Thực hiện kiểm soát, điều tra đột xuất tại các bộ phận liên quan theo chỉ đạo của Ban giám đốc
- Kiểm toán, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình, văn bản hướng dẫn của các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty theo đúng quy định của tổng công ty và Pháp luật trong công tác tài chính kế toán, thống kê
- Phối hợp với các bộ phận thuộc Phòng Kiểm soát nội bộ- Ban Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty mẹ, Bộ phận Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty con/Nhà máy để đánh giá, phân tích rủi ro nhằm lên kế hoạch kiểm toán các đơn vị
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo công ty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Job description
- Carry out unexpected audits and investigations at relevant departments under the direction of the Board of Directors
- Responsible for auditing operations at Departments/Departments of the Parent Company, Branches of Distribution System, Departments/Departments/Departments of Subsidiaries/Factory
- The audit timely assesses the existing causes, dangers and prevents fraud and risks that may cause harm to the corporation. Propose reasonable recommendations to overcome the above problems as well as improve the control and governance system of the corporation and the unit;
- To elaborate, advise, propose and give comments on the assigned regulations, regulations and processes;
- Update your own knowledge, ensure to maintain the necessary skills, experience and professional qualifications to meet job requirements
- Perform post- audit work to ensure that the contents recorded in the Audit Minutes have been improved and implemented in compliance with regulations and policies issued by the Company.
- Make audit plan and organize direct inspection at the unit, supervise the whole system in financial accounting, statistical work
- Assess the risks arising from the control and audit of the units to advise on the most effective way to overcome and manage risks for the units.
- Report on performance results monthly, quarterly, annually or irregularly according to Regulations, regulations and procedures of Internal Audit
- Auditing and supervising the implementation of regulations, regulations, processes and guiding documents of the Departments/Departments, units under the Corporation in accordance with the provisions of the Corporation and the Law in the company financial accounting, statistics
- Coordinate with departments of Internal Control Department- Internal Audit Department of the Parent Company, Internal Control Department of Subsidiaries/Factory to assess and analyze risks in order to plan audit units
- Perform other tasks at the request of the company&039;s leadership.

Yêu cầu công việc

* Yêu cầu ứng viên
- Trình độ tiếng Anh: nghe, nói, đọc viết tốt
- Biết sử dụng và vận hành các phần mềm kế toán
- Tin học văn phòng: Thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng Excel tốt
- Có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, cẩn thận trung thực trong công việc được giao
- Có kiến thức tốt và am hiểu quy trình thực hiện Kiểm soát nội bộ; chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính
- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Kế toán- Kiểm toán, Tài chính, đại học thương mại ... hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có nền tảng về Kế toán (định khoản kế toán, nghiệp vụ kế toán,...); nắm được quy trình kiểm soát nội bộ; hiểu được sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ- Kiểm toán độc lập;...
- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm công việc về kế toán tổng hợp, quản trị
- Am hiểu kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán & kiểm toán nội bộ là lợi thế lớn
- Hiểu và nắm rõ các quy định của Nhà nước về tài chính, kế toán, kiểm toán hiện hành nói chung (ưu tiên hiểu biết các quy định, quy trình nghiệp vụ về hoạt động chung của doanh nghiệp ngành may mặc, giày da)
- Có tối thiểu 2 năm làm quản lý kế toán hoặc vị trí tương đương
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Candidate Requirements
- At least 2 years as an accounting manager or equivalent position,
- Know how to use and operate accounting software
- Be responsible, creative, careful and honest in the assigned work.
- Graduated from University with good grade or higher majoring in Economics, Accounting- Auditing, Finance, University of Commerce ... or related majors.
- Having good knowledge and understanding of the Internal Audit implementation process
- Understanding knowledge in the field of import and export
- Specializing in auditing, accounting and finance
- Understand and understand the current regulations of the State on finance, accounting and auditing in general (preferably understanding the regulations and professional processes on the general operation of enterprises in the garment and footwear industry). skin)
- English proficiency: good listening, speaking, reading and writing (priority is given to candidates who can use English well)
- Having background in Accounting (accounting terms, accounting operations,...); understand the internal control process; understand the difference between Internal Auditing- Independent Auditing;...
- Having more than 3 years of experience in general accounting and management.
- Prioritize candidates with audit experience & internal audit is a great advantage.
- Office computing: Proficient in office computers, good Excel skills.

Quyền lợi

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-06-18 20:55:03

Xem thêm
Người tìm việc lưu ý:
Bạn đang xem tin Chuyên viên kế toán, kiểm toán - Mã tin đăng: 4431084. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi
Quy mô: Cập nhật
Trụ sở: Lot 1, Dien Nam - Dien Ngoc IZ, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Thông tin chung

Ngành nghề
Kế toán - Kiểm toán
Cấp bậc
Nhân Viên/ Có Kinh Nghiệm
Kinh nghiệm yêu cầu
Đang cập nhật
Trình độ yêu cầu
Đại học
Số lượng cần tuyển
Đang Cập Nhật
Hình thức làm việc
Đang cập nhật
Giới tính
Đang cập nhật
Hạn nộp hồ sơ
29/07/2024
Mẫu CV đẹp

Việc làm đề xuất liên quan

Hiện tại chúng tôi chưa có việc làm đề xuất phù hợp với bạn.

Việc làm đã xem gần đây