Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư nam long. Có 88 việc làm tuyển dụng nhanh
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm kiểm soát và thúc đẩy các hoạt động đạt được kết qủa như kế hoạch đề ra. - Phân tích, đánh giá, thẩm ...
Head Of Corporate Legal

Head Of Corporate Legal

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Be responsible for monitoring all legal activities of the company, ensuring that all activities of the company are carried out in accordance with relevant laws, rules, regulations and ...
General Director of Subsidiary (Nam Khang)

General Director of Subsidiary (Nam Khang)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Manage and operate all operating functions of Subsidiary (included but not limited to the department of Finance & Accounting, Human Resources & Administration, Sales & ...
Assistant to Managing Director

Assistant to Managing Director

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Assisting Managing Director to set strategic goals and the system of planning targets, implementing the delivery of targets and quarterly, annual tasks to Divisions/Departments according ...
Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích)

Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Triển khai việc quản lý thi công các công trình dự án (Các công trình công cộng, hạ tầng cảnh quan, tiện ích dự án …) của công ty nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành đúng tiến độ, đúng ...
Chuyên Viên Tiếp Nhận Dự Án

Chuyên Viên Tiếp Nhận Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
A. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN DỰ ÁN MỚI - Liên hệ chủ đất/ môi giới để có thông tin cần thiết về dự án - Tiếp nhận/ phản hồi thông tin giữa chủ đất/ môi giới và Nam Long - Liên hệ với các cơ ...
Kỹ Sư Hạ Tầng

Kỹ Sư Hạ Tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Xây dựng và triển khai chi tiết tiến độ các công trình hạ tầng: tiến độ tổng, tiến độ dự án thành phần, tiến độ hạng mục,.theo kế hoạch được duyệt. -Xây dựng và triển khai kế hoạch ...
Northern Regional Development Director

Northern Regional Development Director

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
1. Planning & Budget Control •Coordinate in planning, budget control, design cost control, G&A cost control, M&S cost control, procurement plan, service agreement •Main ...
Senior Business Development Executive – Non-Residential Property

Senior Business Development Executive – Non-Residential Property

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Main responsibilities: 1. Calling Partner/ Investor for Non – Residential Property: - Recommend suitable calling partner/ investor strategy. - Do all necessary PR/ Marketing/ ...
Thư Ký Công Trình

Thư Ký Công Trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Tiếp nhận; lưu trữ tài liệu, hồ sơ hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu hoàn công tại công trường; cung cấp nhanh chóng, kịp thời cho các bên có liên quan khi cần; Phối hợp với khối văn phòng ...
Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
1.Lập kế hoạch thực hiện các công tác pháp lý dự án theo phân công, chỉ đạo. 2.Theo dõi và thu thập hồ sơ pháp lý dự án giai đoạn đầu tư, qui hoạch, thiết kế trước xây dựng 3.Lập, ...
Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng

Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
•Xây dựng kế hoạch, triển khai và kiểm soát công tác đảm bảo chất lượng tại các công trình và dự án công ty đầu tư và thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch của công ty và tuân thủ ...
C&B Senior Executive

C&B Senior Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Participating in building and implementing salary, bonus and benefit plans (except Social Insurance and Personal Income Tax) every year to achieve the goal of maximizing the efficiency ...
Thư Ký Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ

Thư Ký Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
Theo dõi lịch công tác của Giám Đốc Khối và các bộ phận trong Khối, tổ chức các cuộc họp của Khối liên quan đến công việc Khối, mời họp, tham gia họp, lập biên bản họp, trình ký và gửi ...
Regional Project Director

Regional Project Director

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thoả thuận
1.Planning & Budget Control 1.1. Coordinate in planning, budget control, design cost control, G&A cost control, M&S cost control, procurement plan, service agreement 1.2. ...