Kết quả tìm: Việc làm công ty cổ phần đầu tư nam long. Có 106 việc làm tuyển dụng nhanh
Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Thiết Kế

Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Thiết Kế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
NHIỆM VỤ CHÍNH: Soạn thảo các văn bản Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ theo hướng dẫn của GĐ Kiểm soát Chi phí & Hợp đồng. Tổ chức tập hợp các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của các văn bản thoả thuận, ...
Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: Hồ Chí Minh
Mức lương: cạnh tranh
Thời gian: nhân viên chính thức
Mục đích công việc Giám sát quản lý (chính sách, qui trình, qui định) cho toàn bộ các dự án xây dựng của Tập đoàn về Môi trường xã hội & Vệ sinh an toàn lao động (đáp ứng theo chuẩn IFC và pháp lý VN). ...
Kỹ Sư Hạ Tầng

Kỹ Sư Hạ Tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý thiết kế hạ tầng nhằm đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch ...
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính a.    Quản lý Thiết kế Phát triển ý tưởng sản phẩm và quản lý các công ty tư vấn ...
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Tiện Ích Công Cộng & Cảnh Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính a.    Quản lý Thiết kế Tham gia phát triển ý tưởng sản phẩm và quản lý các công ty ...
Kiến Trúc Sư Dự Án

Kiến Trúc Sư Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính Tham gia Quy trình Quản Lý Thiết kế từng dự án Tham gia góp phần nghiên cứu FS của dự ...
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính   Xây dựng và triển khai kế hoạch thiết kế hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu chung ...
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Mẫu (Long An)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Long An Nhiệm Vụ Chính Quản lý ngân sách nhà mẫu; Tiếp nhận vận hành và chuyển giao nhà mẫu; Quản lý chất lượng ...
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh NHIỆM VỤ CHÍNH Xây Dựng Quy Trình Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc. Xây Dựng Quy Trình Quản Lý Phối Hợp các ...
Giám Đốc Phát Triển Dự Án

Giám Đốc Phát Triển Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm vụ chính: 1.    Kiểm soát Kế Hoạch và Ngân Sách Điều phối việc lập kế hoạch, kiểm soát ngân ...
Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ

Thư Ký Giám Đốc Khối Pháp Lý Công Vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Ho Chi Minh city Nhiệm Vụ Chính Theo dõi lịch công tác của Giám Đốc Khối và các bộ phận trong Khối, tổ chức các cuộc họp ...
Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc

Giám Đốc Chi Nhánh Phía Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Hải Phòng Nhiệm vụ chính: 1.    Kiểm soát Kế Hoạch và Ngân Sách Điều phối việc lập kế hoạch, kiểm soát ngân sách, ...
Kiến Trúc Sư cảnh quan

Kiến Trúc Sư cảnh quan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính Quản lý thiết kế dự án Tham gia góp phần nghiên cứu FS của dự án. Thiết kế cảnh quan ...
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Đô Thị & Quy Hoạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm Vụ Chính 1.  Quản lý dự án thiết kế. Tham gia lập chủ trương thiết kế Quy hoạch – Kiến Trúc – ...
Kế Toán Thuế

Kế Toán Thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Việc làm tại: 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.hcm
Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Nhiệm vụ chính: 1.    Tài sản & công cụ, dụng cụ Theo dõi, cập nhật, quản lý các loại ...