1 Food and Beverage Knowledge Việc làm, tuyển dụng

Hiện có 1 tin tuyển dụng cập nhật mới nhất hàng giờ.
Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

Giám Đốc Kinh Doanh Tổ Hợp Dịch Vụ - Kinh Nghiệm F&B

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO KBF JAPAN
Làm việc tại: Hà Nội
• Ghi nhận sự cố gắng, cống hiến của nhân viên đã làm được,• Mở rộng thị trường, xây dựng kênh data khách hàng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác tiềm năng,• Kết hợp với bộ phận liên quan,