Trong việc tính ngày thủ công, bạn có gặp khó khăn gì không hay có xảy ra tình trạng nhầm lẫn không? Câu trả lời chắc chắn là sẽ có dù là ít hay nhiều. Vậy giải pháp để khắc phục tình trạng này chính là hàm đếm ngày trong excel.

Excel là một công cụ giúp hỗ trợ công việc kế toán văn phòng diễn ra một cách nhanh chóng hiệu quả hơn. Cụ thể, nó có một hàm giúp bạn thực hiện việc tính toán số ngày trong excel đó là hàm đếm ngày trong Excel hay còn gọi là hàm Datedif. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm đếm ngày trong Excel nhé!

I. Cú pháp hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF)

Cú pháp của hàm đếm ngày trong Excel hay còn được gọi là hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong cú pháp hàm đếm ngày trong Excel cơ bản đó ta có:

 • start_day: Ngày bắt đầu tính
 • end_day: Ngày kết thúc
 • unit: Đơn vị tính(ngày, tháng, năm) mà bạn muốn hàm trả về kết quả.
  • Nếu unit là “d” có nghĩa là bạn muốn hàm trả về số ngày (day)
  • Nếu unit là “m” có nghĩa là bạn muốn hàm trả về số tháng (month)
  • Nếu unit là “y” có nghĩa là bạn muốn hàm trả về số năm (year).

Cú pháp hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF)

Cú pháp hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF)

II. Ý nghĩa hàm đếm ngày trong excel  (hàm DATEDIF)

Để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm đếm ngày trong Excel cơ bản thì dưới đây là một số chú ý bạn cần nhớ cũng như 2 ví dụ điển hình mà 123job muốn chia sẻ tới bạn đọc:

1. Một số chú ý bạn cần lưu ý khi sử dụng hàm đếm ngày trong Excel

 • Thông thường, máy tính sẽ hiển thị chế độ ngày tháng theo thứ tự như sau: mm/dd/yyyy (tức là theo thứ tự: tháng, ngày, năm). Nên khi nhập dữ kiện ngày tháng năm qua hàm đếm ngày trong Excel cơ bản, bạn cần chú ý để không bị nhầm thành dd/mm/yyyy (ngày trước tháng sau).
 • Bạn cũng có thể nhập công thức để hàm trả về giá trị cả ngày, tháng và năm.

2. Ví dụ 1

Đây là một ví dụ cơ bản nhất. Yêu cầu của đề bài là tính được số ngày dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Trên bảng tính Excel, bạn hãy đặt 2 ngày bất kì mà mình muốn tính toán ở 2 ô riêng biệt.

Ví dụ 1

Ta dùng hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF) như sau: =DATEDIF(D2,E2,”d”)

Trong đó: 

 • D2: ô chứa dữ liệu của ngày bắt đầu tính.
 • E2: ô chứa dữ liệu ngày cuối cùng.
 • d: Tính khoảng thời gian với đơn vị là ngày (day).

Tương tự với công thức đó, bạn cũng hoàn toàn có thể tính số tháng và năm trong khoảng thời gian trên với công thức lần lượt là:

 • Cách tính số tháng: =DATEDIF(D2,E2,”m”) .
 • Cách tính số năm:  =DATEDIF(D2,E2,”y”).

3. Ví dụ 2

Trong ví dụ này, đề bài yêu cầu ta tính số tuổi của những người có tên trong danh sách thông qua ngày tháng năm sinh của họ. Để có thể thực hiện được yêu cầu của đề bài, chúng ta sẽ dùng hàm đếm ngày trong Excel (hàm DATEDIF) với công thức cụ thể như sau:

=DATEDIF(C2,TODAY(),”y”)

Trong đó:

 • C2: Là ô chứa ngày, tháng, năm sinh của người mà bạn cần tính tuổi.
 • TODAY(): Là ngày hiện tại, ở trong ví dụ này thì năm hiện tại trên hệ thống máy tính, 123job đang chỉnh năm của hệ thống máy tính là 2020.
 • y: Đếm số năm.

Ví dụ 2

Lưu ý: Cần nhập thông số ở cột năm sinh theo thứ tự là tháng/ngày/năm.

Để có thể nhanh chóng biết được tuổi của những người có tên trong danh sách, bạn để trỏ chuột ở góc phải ô D2 đã nhập công thức rồi kéo xuống các ô phía dưới.

III. Cách sử dụng hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF) trong từng trường hợp

1. Tính số lượng ngày, tháng năm giữa khoảng thời gian bất kì

Trên bảng tính Excel cơ bản, hãy đặt hai ngày bất kì mà bạn muốn tính ở 2 ô riêng biệt.

Dưới đây là một số phương trình mẫu. Đánh dấu ô mà bạn muốn hiển thị đáp án và nhập vào một trong những lệnh ở dưới đây (lưu ý thay thế các địa chỉ ô phù hợp với bảng Excel của mình):

 • Cách tính số ngày: =DATEDIF(D2,E2,”d”).
 • Cách tính số tuần: =DATEDIF(D2,E2,”d”)/7.
 • Cách tính số tháng: =DATEDIF(D2,E2,”m”).
 • Cách tính số năm: =DATEDIF(D2,E2,”y”).

Ví dụ khi muốn tính số ngày thì ta có thể theo dõi hình ảnh ở dưới đây:

Tính số lượng ngày, tháng năm giữa khoảng thời gian bất kì

Tính số lượng ngày, tháng năm giữa khoảng thời gian bất kì

2. Tính thời gian tích lũy giữa 2 ngày bất kỳ

Để tính thời gian tích lũy giữa 2 ngày bất kỳ, chúng ta cần kết hợp các phương trình ở trên. Đặt hàm tính dưới đây vào ô nhập đáp án và nhấn phím Enter:

=DATEDIF(D2,E2,”y”)&” years, “
&DATEDIF(D2,E2,”ym”)&” months, “
&DATEDIF(D2,E2,”md”)&” days”

Tính thời gian tích lũy giữa 2 ngày bất kỳ

Tính thời gian tích lũy giữa 2 ngày bất kỳ

IV. 3 cách tính thời gian thông dụng trong Excel

1. Tính thứ, ngày, tháng, năm trong Excel

Để lấy được ngày từ một ngày cố định, bạn có thể sử dụng hàm DAY có sẵn trong excel cơ bản.

Tính thứ, ngày, tháng, năm trong Excel

Tính thứ, ngày, tháng, năm trong Excel

Nếu như bạn muốn biết một ngày bất kì nào đó là thứ mấy thì có thể sử dụng hàm TEXT. Ở ví dụ bên dưới mình nhập vào hàm TEXT hai giá trị, giá trị đầu tiên là ngày cố định còn đối với giá trị thứ hai chính là kiểu định dạng mà ta mong muốn. Khi bạn nhập “ddd” thì hàm sẽ trả về thứ ở dạng viết tắt.

Hình 2

Tương tự như với cách tính ngày, để tính tháng bạn có thể sử dụng hàm MONTH có sẵn trong excel cơ bản.

Hình 3

Trong một số trường hợp, nếu bạn muốn lấy tháng nhưng ở dạng chữ viết thì có thể sử dụng hàm TEXT. Khi bạn nhập giá trị thứ 2 là “mmm” thì hàm sẽ trả về tháng ở dạng viết tắt.

Hình 4

Để tính năm, đơn giản bạn chỉ cần sử dụng hàm YEAR có sẵn.

Hình 5

2. Tính ngày cuối tháng, đầu tháng sau

Khi bạn đã có một ngày cố định và muốn biết cuối tháng đó là ngày bao nhiêu thì hãy sử dụng hàm EOMONTH. Hàm này nhận vào hai tham số, đầu tiên là ngày cố định và thứ hai là số tháng muốn cộng thêm. Trong trường hợp ta chỉ lấy ngày cuối của tháng hiện tại nên giá trị của tham số này sẽ là 0.

Tính ngày cuối tháng, đầu tháng sau

Tính ngày cuối tháng, đầu tháng sau

Khi bạn đã biết cách tính ngày cuối tháng thì nếu muốn tính ngày đầu tháng sau chỉ cần làm tương tự và cộng thêm 1. Vì trước đó đã là ngày cuối tháng nên khi cộng với 1 sẽ ra kết quả là ngày đầu tháng sau.

Hình 7

3. Tính cộng ngày, tháng, năm trong Excel

Nếu muốn biết ngày hiện tại của 5 năm sau sẽ có giá trị là bao nhiêu thì bạn có thể sử dụng hàm EDATE. Hàm EDATE nhận vào 2 tham số, đầu tiên là ngày cố định và thứ 2 là số tháng. Ở trường hợp này, mình muốn mốc thời gian ở 5 năm sau nên sẽ lấy 12 nhân với 5 (1 năm có 12 tháng).

Tính cộng ngày, tháng, năm trong Excel

Tính cộng ngày, tháng, năm trong Excel

V. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về hàm đếm ngày trong excel, cách sử dụng hàm đếm ngày trong excel (hàm DATEDIF) trong từng trường hợp và 3 cách tính thời gian thông dụng trong Excel mà 123job muốn chia sẻ tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin ở bài viết giúp bạn hiểu hơn về hàm đếm ngày trong Excel và biết cách sử dụng nó. 123job cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo nhé!