Tham khảo mẫu CV Điện - Điện tử - Điện lạnh từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV Kỹ Sư điện điện tử

Mẫu CV Kỹ Sư điện điện tử

Kỹ Năng: Kỹ năng chuyên môn,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Thực tập viên:

Mẫu CV Kỹ sư bảo trì

Mẫu CV Kỹ sư bảo trì

Kỹ Năng: Làm việc dưới áp lực cao,Kĩ năng giao tiếp,Làm việc nhóm,Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: THưc TẬP SINH

Mẫu CV Vị trí kỹ thuật và bảo trì khách sạn

Mẫu CV Vị trí kỹ thuật và bảo trì khách sạn

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Kỹ sư điện

Mẫu CV kĩ sƯ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (M&e)

Mẫu CV kĩ sƯ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (M&e)

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh,Phần mềm autocad,Phần mềm sketchup,DVM - Pro

Kinh Nghiệm: Kế toán

Mẫu CV Nhân viên Kỹ thuật Điện, Điện tử, CNTT

Mẫu CV Nhân viên Kỹ thuật Điện, Điện tử, CNTT

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Nhân viên Hành Chính - Kỹ Thuật.,Nhân viên Kỹ thuật triển khai

Mẫu CV Kỹ SƯ điện tử viễn thông

Mẫu CV Kỹ SƯ điện tử viễn thông

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Thực tập sinh,Nhân viên bán hàng