Tham khảo mẫu CV Ngân hàng/ Tài Chính từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV CRMS Assistant

Mẫu CV CRMS Assistant

Kỹ Năng: Fluent and proficient in English.,Good at cooperation and team work.,Energetic and eager to learn new skills,Responsible and honest in multiple tasks,Professional computer skills.

Kinh Nghiệm: MEMBER OF FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT,TEACHING ASSISTANT,SECONDARY MATH TUTOR

Mẫu CV NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Mẫu CV NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Kỹ Năng: Kỹ năng mềm ( Thuyết trình ),Chịu áp lực công việc cao,Tiếng Anh,Kỹ năng tin học

Kinh Nghiệm: Nhân viên Bán Hàng,Thực tập sinh,Chuyên viên tài chính,Thu ngân kho

Mẫu CV Nhân viên thẩm định tín dụng

Mẫu CV Nhân viên thẩm định tín dụng

Kỹ Năng: Tin học văn phòng

Kinh Nghiệm: Kế toán

Mẫu CV Personal finance consultant

Mẫu CV Personal finance consultant

Kỹ Năng: Teamwork,Communication,Language

Kinh Nghiệm: Sales Staff,Cashier Staff

Mẫu CV Thực tập sinh chuyên viên pháp lý

Mẫu CV Thực tập sinh chuyên viên pháp lý

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh,Thuyết trình

Kinh Nghiệm: Thực tập tại phòng Legal, Risk and Compliance,

Mẫu CV Nhân viên Sale Admin

Mẫu CV Nhân viên Sale Admin

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Kiến tập tại phòng KHCN,Thực tập tại bộ phận Tín dụng