Tham khảo mẫu CV Kế toán - Kiểm toán từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Làm việc dưới áp lực cao,Làm việc có kế hoạch và tổ chức,Hòa đồng và hoc hỏi,Phẩn mểm kế toán Misa,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng,Kế toán trưởng,Kế toán xây dựng,Nhân viên Kế toán

Mẫu CV Kế Toán tổng hợp

Mẫu CV Kế Toán tổng hợp

Kỹ Năng: - Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point, Outlook.,- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Vietsun, Misa.,- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ: HTKK, TS24, iBHXH, QTTNCN,...,- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản; đọc hiểu và viết mail bằng Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm: KẾ TOÁN TỔNG HỢP,NHÂN VIÊN KẾ TOÁN,TRỢ LÝ KẾ TOÁN TRƯỞNG,KẾ TOÁN DỊCH VỤ

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng

Kỹ Năng: Tin học,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Kế toán tổng hợp

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng,Kế toán tổng hợp,Quản lý cửa hàng,Kế toán tổng hợp,Thư ký giám đốc kiêm kế toán

Mẫu CV kế toán tổng hợp

Mẫu CV kế toán tổng hợp

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng

Mẫu CV Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Mẫu CV Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh,Kỹ năng giao tiếp,Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Kinh Nghiệm: kiểm toán nội bộ,trưởng bộ phận kế toán thu,trưởng nhóm kế toán dịch vụ,kế toán thu chi - thực tập vị trí trợ lý kiểm toán