Tham khảo mẫu CV Kế toán - Kiểm toán từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng - công ty tnhh nhân sự phần mểm việt

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Làm việc dưới áp lực cao,Làm việc có kế hoạch và tổ chức,Hòa đồng và hoc hỏi,Phẩn mểm kế toán Misa,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng,Kế toán trưởng,Kế toán xây dựng,Nhân viên Kế toán

Mẫu CV Kế Toán tổng hợp

Mẫu CV Kế Toán tổng hợp - công ty tnhh máy nông nghiệp gold star

Kỹ Năng: - Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point, Outlook.,- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán: Vietsun, Misa.,- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ: HTKK, TS24, iBHXH, QTTNCN,...,- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản; đọc hiểu và viết mail bằng Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm: KẾ TOÁN TỔNG HỢP,NHÂN VIÊN KẾ TOÁN,TRỢ LÝ KẾ TOÁN TRƯỞNG,KẾ TOÁN DỊCH VỤ

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng

Kỹ Năng: Tin học,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Kế toán tổng hợp

Mẫu CV Kế toán trưởng

Mẫu CV Kế toán trưởng - công ty tnhh bluer

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng,Kế toán tổng hợp,Quản lý cửa hàng,Kế toán tổng hợp,Thư ký giám đốc kiêm kế toán

Mẫu CV kế toán tổng hợp

Mẫu CV kế toán tổng hợp - công ty cổ phần aka việt nam

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Kế toán trưởng

Mẫu CV Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Mẫu CV Chuyên viên kiểm toán nội bộ - tổng công ty cp bảo hiểm bảo long

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh,Kỹ năng giao tiếp,Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Kinh Nghiệm: kiểm toán nội bộ,trưởng bộ phận kế toán thu,trưởng nhóm kế toán dịch vụ,kế toán thu chi - thực tập vị trí trợ lý kiểm toán