Cách tính lương hưu như thế nào và điều kiện để hưởng lương hưu là gì được coi là mối quan tâm chung của rất nhiều người lao động hiện nay. Hiểu được điều đó, ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tới bạn cách tính lương hưu cụ thể và chi tiết nhất 2019!

I. Khái quát về lương hưu

lương hưuKhái quát về lương hưu

1. Lương hưu là gì?

Lương hưu là cụm từ rất quen thuộc và là mong muốn trong suốt quá trình làm việc của người lao động. Lương hưu còn có tên gọi khác là tiền hưu trí, chỉ các khoản tiền mà doanh nghiệp và xã hội chi trả cho người lao động sau khi về hưu. Tùy thuộc vào đặc thù và tính chất riêng của từng nghề nghiệp khác nhau mà lương hưu có thể được chi trả 1 lần hoặc hàng tháng theo quy định của nhà nước. Tiền hưu trí có thể được lấy từ quỹ bảo hiểm xã hội do Nhà nước chi trả hoặc cũng có thể từ quỹ hưu trí do các công ty bảo hiểm tư nhân thanh toán cho người lao động.

2. Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

Theo quy định của điều 54 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động sẽ được hưởng lương hưu trong trường hợp đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và nằm trong số các trường hợp kể sau:

 • Lao động từ đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

 • Lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ; đồng thời có đủ 15 năm làm các công việc nặng nhọc hoặc độc hại và có tính chất nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; những nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0.7 trở lên.

 • Lao động trong độ tuổi từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mà trong số đó có đủ 15 năm làm các công việc liên quan tới khai thác than trong hầm lò nguy hiểm, độc hại theo quy định.

 • Người lao động bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp dẫn tới bị nhiễm HIV/AIDS.

II. Cách tính lương hưu

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tính lương hưu theo quy định của nhà nước mà bạn có thể tham khảo, bao gồm:

 • Cách tính lương hưu năm 2014

 • Cách tính lương hưu năm 2017 

 • Cách tính lương hưu năm 2018

 • Cách tính lương hưu từ 1/1/2018

 • Cách tính lương hưu năm 2019

 • Cách tính lương hưu năm 2020

 • Cách tính lương hưu cho cán bộ nhà nước nghỉ hưu theo quy định của luật mới.   

 • Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội

 • Cách tính lương hưu hàng tháng

 • Cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Cách tính lương hưu theo nghị định 108  

 • Cách tính lương hưu cho doanh nghiệp tư nhân 

 • Cách tính lương hưu trước tuổi  

Nhìn chung, theo thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thì cách tính lương hưu mới nhất sẽ được xác định theo công thức:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

lương hưu

Cách tính lương hưu

1. Tỷ lệ hưởng lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ có sự khác biệt giữa các thời điểm về hưu của người lao động. Cụ thể là:

 • Đối với người lao động về hưu trước ngày 1/1/2018 thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được xác định theo cách tính lương hưu 2018 trở về trước mà mới nhất là cách tính lương hưu 2017: 

Với nam: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 15 năm) x 2%

Với nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 15 năm) x 3%

 • Đối với người lao động về hưu bắt đầu từ ngày 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo cách tính lương hưu sau năm 2018 mà mới nhất hiện nay là cách tính lương hưu 2019. Cụ thể là:

Đối với nữ: Tỷ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 15 năm) x 2%

Đối với nam:

+ Về hưu từ 01/01/2018: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 16 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 17 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2020: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 18 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2021: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 19 năm) x 2%.

+ Về hưu từ 01/01/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH - 20 năm) x 2%.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 • Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được tính theo cách tính lương hưu từ 2018 theo công thức:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng mà người lao động đóng BHXH của T năm cuối trước khi nghỉ việc / (Tx12 tháng)

Với từng mốc thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH khác nhau thì cách tính T cũng sẽ khác nhau và được xác định theo quy chuẩn sau:

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Số năm cuối để tính bình quân tiền lương đóng BHXH (T)

Trước ngày 01/01/1995

5 năm

Từ ngày 01/01/1995 đến hết 31/12/2000

6 năm

Từ ngày 01/01/2001 đến hết 31/12/2006

8 năm

Từ ngày 01/01/2007 đến hết 31/12/2015

10 năm

Từ ngày 01/01/2016 đến hết 31/12/2019

15 năm

Từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2024

20 năm

Bắt đầu từ ngày 01/01/2025 trở đi

Toàn bộ thời gian thực tế mà người lao động đóng BHXH

 • Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ được xác định là thương số giữa tổng số tiền lương tháng đóng BHXH chia cho tổng số tháng đóng BHXH trên thực tế. 

 • Trường hợp người lao động nằm trong cả 2 trường hợp kể trên, nghĩa là thời gian đóng BHXH theo tiền lương hàng tháng vừa do người sử dụng lao động quyết định lại vừa do Nhà nước quy định thì công thức tính sẽ thay đổi như sau:

Như vậy, người lao động có thể căn cứ vào tình hình thực tế của mình để xác định tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH một cách chính xác, từ đó dễ dàng tính toán được mức lương hưu mà mình được hưởng theo quy định. 

III. Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối

lương hưu

Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối

Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối được quy định rất chi tiết tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội. Theo đó, các trường hợp xác định mức lương hưu của người lao động sẽ được tính như sau:

 • Trường hợp người lao động bắt đầu tham gia đóng BHXH từ trước ngày 1/1/1995 thì mức bình quân tiền lương sẽ được tính bằng thương số của tổng tiền lương tháng đóng BHXH trong 5 năm cuối trước khi về hưu chia cho 60 tháng.

M = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH trong 5 năm cuối / 60 (tháng).

 • Ngoài trường hợp kể trên, mức lương bình quân của người lao động sẽ không được áp dụng cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối mà được xác định theo từng mốc thời gian cụ thể: 

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Số năm tính bình quân tiền lương 

Từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000

6 năm

Từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006

8 năm

Từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015

10 năm

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019

15 năm

Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024

20 năm

Từ ngày 1/1/2025 trở đi

Toàn bộ thời gian đóng BHXH

Toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định

Toàn bộ thời gian đóng BHXH

 

IV. Ví dụ cách tính lương hưu

Hiện nay có rất nhiều mẫu ví dụ cách tính lương hưu để người lao động tham khảo. Tuy nhiên phổ biến nhất có lẽ là ví dụ về cách tính lương hưu của giáo viên. Sau đây, 123job sẽ đưa ra một ví dụ để người lao động hiểu hơn về cách áp dụng công thức tính lương hưu trong trường hợp cụ thể.

Một lao động nữ là giáo viên tiểu học theo biên chế của Nhà nước bắt đầu từ tháng 9/1987, đóng BHXH trong toàn bộ thời gian công tác và đến ngày 12/4/2017 khi người này đủ 55 tuổi đã nghỉ hưu theo đúng quy định. Trong trường hợp này, mức lương hưu sẽ được xác định như thế nào?

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng xét lương hưu là nữ, đã đủ độ tuổi nghỉ hưu và đã có đủ 20 năm đóng BHXH tính đến hết ngày 12/4/2017 (9/1987 đến 12/4/2017) sẽ được tính lương cho 29 năm 7 tháng tham gia đóng BHXH. Theo quy định thì thời gian đóng BHXH lẻ từ 7 tháng trở lên sẽ được làm tròn thành 1 năm nên cách tính lương hưu giáo viên của người lao động này sẽ là:

 • 15 năm đầu tiên tham gia đóng BHXH sẽ tương ứng với 45%

 • Kể từ năm thứ 16 tham gia đóng BHXH trở đi thì mỗi năm mức lương của người lao động sẽ được tính thêm 3%, như vậy sẽ là 15 x 3% = 45%

 • Tổng 2 tỷ lệ trên cho 29 năm 7 tháng (làm tròn thành 30 năm) = 45% + 45% = 90%

Tuy nhiên cũng theo quy định, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động không được vượt quá 75% nên trong trường hợp này mức lương hưu sẽ bằng 75% mức lương bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ hưu. Do người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ 9/1987 (trước ngày 1/1/1995) nên mức lương bình quân sẽ được tính là trung bình của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu (lấy tổng số tiền lương của 5 năm cuối / 60 tháng).

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về cách tính lương hưu trong từng trường hợp mà chúng tôi muốn gửi tới bạn. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã biết cách xác định chính xác mức lương hưu được hưởng cho mình và người thân. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết và hẹn gặp lại bạn ở những bản tin tiếp theo của 123job!