Tham khảo mẫu CV Nhân sự từ người dùng tạo trên 123Job

Mẫu CV nhân  viên truyền thông- marketingM

Mẫu CV nhân  viên truyền thông- marketingM

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Nhân viên buồng phòng,Nhân viên phục vụ nhà hàng

Mẫu CV Custumer Service Guest Specialist

Mẫu CV Custumer Service Guest Specialist

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Custumer Service Guest Specialist,Front Desk Captain,Room Attendant & Order Taker,Promotion Girl

Mẫu CV Nhân viên hành chính văn phòng

Mẫu CV Nhân viên hành chính văn phòng

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Nhân viên buồng phòng,Nhân viên hành chính văn phòng

Mẫu CV Nhân viên BUỒNG PHÒNG

Mẫu CV Nhân viên BUỒNG PHÒNG

Kỹ Năng: - Giải quyết vấn đề, nhanh chóng, ổn thỏa.,- Giao tiếp và tạo lập quan hệ.,- Quản lý bản thân, Làm việc nhóm,.,- Tiếp thu và tự học tốt, biết lắng nghe, chia sẻ.,- Tổ chức công việc hiệu quả

Kinh Nghiệm: Nhân viên buồng phòng và trưởng bộ phận tạm thời.,Nhân viên bán hàng

Mẫu CV Thực tập sinh nhân sự

Mẫu CV Thực tập sinh nhân sự

Kỹ Năng: Kỹ năng giao tiếp,Kỹ năng làm việc nhóm

Kinh Nghiệm: Nhân viên buồng phòng,Nhân viên Telesale

Mẫu CV Trưởng bộ phận buồng phòng/Trưởng Bartender/ Quản lý

Mẫu CV Trưởng bộ phận buồng phòng/Trưởng Bartender/ Quản lý

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Trưởng Bartender,Trưởng Bartender,Nhân viên buồng phòng,Trưởng bộ phận Buồng phòng,Giám đốc điều hành/Trưởng bộ phận Buồng phòng